Х 5 6

Х 5 6

Фольга алюм. 1,2 х 5 п/м (6 м2)
Цену уточняйте Фольга алюм. 1,2 х 5 п/м (6 м2)